Fakta om møl

Møl er små, brunlige insekter med vinger, som de dog sjældent bruger til at flyve med. Det er oftest om foråret, at møl rykker ind i boligen.

Der findes både pelsmøl, klædemøl og melmøl. For de to første gælder det, at hunnen lægger sine æg i tekstil eller pels – omkring 100 små, hvidlige æg pr. hun. Æggene klækkes efter få dage, og larverne spinder en puppe, som de vokser videre i, typisk et halvt år, før de bliver fuldvoksne.

Fakta om Møl
Møl trives bedst ved temperaturer omkring 25⁰ og tager typisk ophold i klædeskabe, hvor de finder både varme og føde til larverne. Det er nemlig kun larverne og ikke de voksne møl, som gnaver i tekstiler og andre klædematerialer. Møllarverne lever mestendels af æggehvidestoffer, som de finder i uld, pels og fjer. Også almindelige tekstiler kan de få næring ud af, blandt andet fra pletter og andet snavs.

Før i tiden var mølplage almindeligt udbredt, men i dag er mange tekstiler imprægneret med stoffer, som gør dem utiltrækkende for møl. Dog er det ikke usædvanligt at opleve invasion af møl i danske hjem.

Melmøl drages mod mel, havregryn og andre tørvarer, som opbevares uden tilstrækkelig emballage. Her lægger hunnernes deres æg, så de udklækkede larver kan mæske sig i køkkenskabenes indhold.

Hvilke skader udretter møl?

Møllarverne ødelægger tøj, gardiner, læder, pelse og tæpper. De gnaver hul med deres stærke kæber og ødelægger dermed materialet for stedse.

Melmøl lægger æg i fødevarer og gør dem uspiselige, selvom æggene ikke udgør en decideret sundhedsfare.

Hvordan opdager jeg møllene?

For klæde- og pelsmøl gælder det, at man oftest opdager de skader, de har forvoldt på klædeskabets indhold. Små, runde huller, ofte gnavet indefra og ud i materialet, er tydelige tegn på møl, ligesom der også kan være ekskrementrester på det angrebne tøj.

Melmøl kan ses flyvende rundt, når man åbner skuffer og skabe, og ved nærmere inspektion ses æg i poser og æsker.

Hvad gør jeg, hvis jeg har møl?

  • Frys eller vask tøjet, så møl og larver dør/smid angrebne fødevarer ud
  • Støvsug grundigt i skabe og skuffer
  • Sprøjt med insektmiddel til møl

Når møllene er døde og fjernet, bør du foretage følgende for at forebygge nye angreb:

  • Læg kun helt rent tøj i skabet
  • Pak uld- og pelstøj forsvarligt ind i lufttæt emballage, fødevarer ligeså
  • Læg mølmiddel i skabet (gælder kun ved tøjmøl)

For at komme mølplagen helt sikkert til livs, anbefales det at søge professionel mølbekæmpelse. Læs her, hvordan SOS Skadedyrssikring bekæmper møl.