Fakta om duer

De duer, som typisk omgiver os i bymiljøet, stammer fra vildfarne tamduer. Byduen er typisk grålig, hvid eller sort med to sorte striber på vingefjerene. Gennemsnitsvægten er 400-500 gram og længden ca. 30 cm.

Duerne foretrækker at placere deres reder på højt beliggende afsatser som tage og karnapper. Rederne bygges af ekskrementer, strå, pinde og hvad duerne ellers kan finde af velegnede byggematerialer.

Æglægning sker tidligt om foråret, og en duehun kan få op til 10 unger i løbet af sommeren.

Byduerne lever af frø fra græs og ukrudt, suppleret med madrester fra pølsevogne, skraldespande og andet tilgængeligt madaffald.

Fakta om duer

Hvilke skader udretter duer?

Duer kan forurene madvarer med deres afføring, ligesom de kan overføre sygdomme, parasitter og bakterier som salmonella og campylobacter. Ved fjernelse af dueekskrementer kan mennesker blive smittet med sygdomsfremkaldende svampesporer.

Udover at udgøre en sundhedsfare for mennesker kan duerne også forårsage stor skade på bygninger og statuer med deres syreholdige afføring, som kan ætse og nedbryde sten, cement m.m.

Hvordan opdager jeg duer?

Duerne holder typisk til på tage, gesimser, altaner og andre højtliggende steder på bygninger. Her vil være tydelige tegn i form af afføring, ligesom duerne også frembringer en del støj med deres kurren, trippen og basken med vingerne.

Hvad gør jeg, hvis jeg er plaget af duer?

Det er muligt at forebygge mod duer ved at vanskeliggøre deres tilgang til steder, hvor de kan bygge reder. For eksempel kan man afspærre gesimser, lukke tagvinduer og lignende. Der findes en række udstyr til montering på duernes foretrukne levesteder, f.eks. net, snore og andre midler, som gør det vanskeligt for duerne at slå sig ned.

Udsætter man føde til vildfugle, kan man risikere at tiltrække duer, så derfor bør man ikke praktisere denne form for fodring i områder med stor duebestand.

Et mere tilbundsgående tiltag mod duer er aflivning af dyrene. Det anbefales, at man tager kontakt til en professionel skadedyrsbekæmper, som kan udføre aflivningen efter dyreetiske retningslinjer.

Læs om SOS Skadedyrssikrings duebekæmpelse her >