Fakta om kakerlakker

Kakerlakker er mørkebrune eller næsten sorte insekter på op til 30 mm i længden, som der findes mange forskellige arter af. De har vinger men flyver dårligt. Til gengæld kan kakerlakken løbe hurtigt og er også en god klatrer.

Dyrene er mest aktive om natten, hvor de søger føde. Kakerlakker er altædende og går i skraldespande, skabe og andre områder, hvor der findes madrester eller andre materialer, som kakerlakken kan leve af: Kød, grønsager, kornprodukter og endda papir og læder.

Det er især varme og/eller fugtige omgivelser, som tiltrækker kakerlakken, og derfor ses de ofte i køkkener, restauranter, hoteller og lignende. Her gemmer de sig gerne bag elektriske apparater som komfur, køleskab eller tv-apparater, der afgiver varme.

Fakta om kakerlakker

Hvilke skader udretter kakerlakker?

Kakerlakker karakteriseres som skadedyr, og det kan have store konsekvenser for f.eks. en restaurant, hvis den angribes af kakerlakker.

Udover at efterlade deres afføring rundt omkring er kakerlakker smittebærere af forskellige sygdomme som salmonella, dysenteri og tyfus. Desuden kan deres ekskrementer udløse allergi, eksem og astma hos mennesker. Hvis kakerlakker har været i kontakt med madvarer, bør disse kasseres omgående.

Hvordan opdager jeg kakerlakker?

Ekskrementer, hamrester og en mugagtig lugt er typiske tegn på kakerlakker – udover naturligvis selve dyrene, som typisk giver sig til kende, når lyset tændes, og de piler hen over gulvet i høj fart for at finde et skjulested.

Forebyggelse af kakerlakangreb

  • Rengør grundigt, især i varme og fugtige omgivelser
  • Opbevar fødevarer eller foder i lukkede beholdere
  • Tøm skraldespande og kompost ofte, da mad og fugt tiltrækker kakerlakker
  • Lad ikke mad og vand til kæledyr stå fremme i længere tid
  • Sørg for at tætne sprækker og revner i vægge og rør
  • Efterse varer og emballage grundigt, inden du bringer dem inden døre

Hvad gør jeg, hvis jeg har kakerlakker?

Hvis du har kakerlakker i hjemmet eller i din forretning, kan professionel skadedyrsbekæmpelse være nødvendig for at komme problemet til livs – ikke kun akut men også fremadrettet.
Desuden sikrer man sig, at kakerlakkerne ikke spreder sig til naboerne og dermed kan vende tilbage til udgangspunktet på et senere tidspunkt.

Den typiske behandling består af to-tre omgange af giftsprøjtning kombineret med udlægning af ædegift.

Læs mere om professionel bekæmpelse af kakerlakker her >