2015 var et lille hvepse år med kun ca. 250 hvepsebo modsat 2014, hvor vi bekæmpede næsten tusinde hvepsebo.

Har man ikke fået bekæmpet sit hvepsebo senest slut september, er der stor risiko for hvepsene nu søger ind i varmen de sidste uger, inden de naturligt går til grunde. Det er så for sent at bekæmpe hvepsene udefra og den eneste løsning er at slå hvepsene ihjel enkeltvis.

Gode hvepseråd mod stik

Et rigtig godt råd inden hækken klippes, er at tage en vandslange og sprøjte vand på hækken i god afstand for at afsløre skjulte hvepsebo. Vi får alt for mange kedelige opringninger om hjælp efter et hvepseangreb, hvor det er gået gruelig galt med mange hvepse stik og hospital indlæggelse til følge. Kommer man tæt på et hvepsebo med hækkeklipperen, er man sikker på at blive stukket af mere end en hveps. Det samme gælder hvepsebo i jorden eller kompostbunker. Her er hvepsene også ubeskyttet og meget aggressive. Tjek haven jævnligt i løbet af sommeren inden børnene spiller en bold over et hvepsebo i jorden. Er der mosegrisehuller, er det en god idé at tjekke for jordhvepse. Redskabskure, hyndebokse, poolens rensepumpekasser og andre lignende varme beskyttede steder er også en god ide at gå til med forsigtighed.

Kan jeg selv tjekke for hvepsebo?

Har man hvepsebo på sin ejendom, er det som regel nemt at lokalisere, ved at observere hvor hvepsene flyver ind. Langt de fleste hvepsebo er ikke synlige, men gemt i hulrum. Vi kan sagtens hjæpe uden at åbne ind til hvepseboet, da vi har udstyr til at sprøjte bekæmpelse pulver ind til boets indgang. Vi bruger så hvepsene til at bringe pulveret ind og inficere deres eget bo. Normalt er der ro allerede efter et par timer og hvepseboet er i de fleste tilfælde dødt næste dag.

Hveps
Ofte viser det sig når vi kommer ud til en opgave, at der er flere hvepsebo. Vi anbefaler derfor, at man selv tjekker for flere hvepsebo inden vores besøg, da det er væsentlig billigere at få bekæmpet hvepsene samtidig. Gå en tur rundt om huset og kig op under udhæng og andre steder, hvor der er revner og huller. Hvepsene elsker varme steder.

Bekæmpelsen af hvepse

Uanset om hvepseboet er under tagudhænget, på loftet, i muren, krybekælder eller under en tagsten er hvepsebekæmpelsen stort set den samme. Hos Sos-Skadedyr har vi udstyr til at bekæmpe hvepsebo, der sidder højt under tagudhæng eller tagsten. Som hovedregel fjerner vi ikke hvepseboet selv om det hænger frit, da hjemløse hvepse kan overleve i flere dage og forsøge at bygge nyt bo.

Selvgjort er ikke altid velgjort når det gælder hvepse og hvepsebo

Det frarådes selv at forsøge at bekæmpe hvepse med kreative metoder som brandbare væsker og blokering af hvepsens indflyvningshul. Blokerer man eksempelvis hvepsens indflyvningshul kan det gå helt galt. Vi har oplevet hvepse, der har gnavet sig igennem gibs loftplader og ind til et børneværelse, efter hvepsenes naturlige indgang er blevet lukket med silikone.

Forsøger man selv at lukke af for hvepsene med tyggegummi, gaffatape, staniol, byggeskum og silikone, har vi svært ved at give garanti på vores bekæmpelse, da hvepsene søger nye snørklede veje til boet, hvilket kan kræve en ekstra behandling.

Læs mere om hvepsenes biologi på Statens Skadedyrslaboratoriums hjemmeside