Mosesgrise

Mosesgrise bekæmpes effektivt

Vi bekæmper mosegrise og muldvarper effektivt med gas.

Mosegris[1]Mosegrise (Arvicola terrestris) er et dyr, som af og til kaldes for en jordrotte eller en vandrotte. Dog er mosegrise ikke rotter, men hører derimod til gruppen af studsmus. Alle denne slags mus har en afstumpet snude, små ører, kort hale og helt generelt korte lemmer.

Hvordan lever mosegrise?
Mosegrise er et dyr, som især holder af fugtigt terræn. Mosegrisen er i denne sammenhæng en fremragende svømmer. Dog kan man også finde mosegrise meget langt fra vand, hvor mosegrisen i denne sammenhæng over de seneste årtier har vist en tendens til at sprede sig til stadigt mere tørre områder.

Mosegrisen lever omkring vandløb og vandhuller og har i denne forbindelse ofte været beskyldt for at tage ællinger og andre små dyr. Dette er dog ikke korrekt, hvor det derimod ofte er den brune rotte, som viser sig at være den skyldige.

Mosegrise yngler i Danmark fra april til november. I denne periode får mosegrisen som regel omkring 4-5 kuld med alt i alt cirka 20 unger. Disse er efterfølgede selv i stand til at få deres egne unger i løbet af blot 2 måneder. Denne store formeringsevne kompenseres der dog til en vis grad for igennem deres korte levealder, hvor mosegrisen i de fleste tilfælde ikke vil blive ældre end 15 til 20 måneder gammel.

Bekæmpelse
Med hensyn til bekæmpelse af mosegrisene, så er det svært fuldkommen at få bugt med dem, da der altid vil være enkelte grise, som undslipper dine tiltag.

Mosegrise formerer sig som sagt meget hurtigt og spreder sig i løbet af kort tid over et stadig større område. Dette er samtidig en af grundene til, at bekæmpelsen af dette skadedyr ofte kun har en kortvarig effekt. Har du således mere seriøse problemer med mosegrise på din ejendom, så kan det være en god ide at alliere sig med dine naboer for en mere samlet og systematisk indsats.

Pellets
brancheforeningen-skadedyrEn af de traditionelle måder at få bugt med mosegrisen på er ved hjælp af ædegift. På grund af nye regulativer fra EU, så er det dog ikke længere lovligt at anvende denne slags bekæmpelsesmetoder. 

En anden mulighed er i denne sammenhæng at anvende såkaldte pellets, som udvikler fosforbrinte. Fosforbrinte er et særdeles giftigt stof, som effektivt bekæmper mosegrisene på din ejendom. Dog er fosforbrinte også som sagt et ganske giftigt og dermed farligt stof, som kun må bruges af folk med den rette uddannelse og træning.

Om SOS Skadedyr

Du kan læse mere om Team SOS!

Læs mere

Kontakt os i dag

11 + 10 =

RING: 31 17 87 92
Svarer også aften og weekend
Autoriseret bekæmpelse

SOS Skadedyr Aps
Jægervangen 40
2820 Gentofte

sos@sos-skadedyr.dk

SOS Skadedyr er medlem af brancheforeningen
miljøstyrelsen
da_dk_220_3

Sos Skadedyr er nr. 2 på Trustpilot

Trustpilot

Anmeldelser

Vi modtager MobilePay

Dankort

Privat kunder kun mod kontant, MP og DK.
Hvis ikke andet er aftalt, pålægges der 100,- i faktureringsgebyr ved fakturaer, der sendes på mail.